O nas

- 1930s

1935

Pierwszy na świecie dodatek uszlachetniający
do oleju napędowego

- 1950s

1954

Pierwszy dodatek myjący
(gaźniki silników benzynowych)

- 1960s

1960

Pierwsza na świecie wprowadzona do
sprzedaży benzyna zawierająca związek
przeciwstukowy: tetrametyloołów

- 1970s

1970

Jako pierwsi wprowadziliśmy dodatek
ograniczający ilość osadów
w benzynie: aminę polibutylenową

- 1980s

1980

Wprowadzenie dodatku ograniczającego
ilość osadów w benzynie
bezołowiowej : aminę polieterową

1981

Wprowadzenie koncentratu Techron w butelkach

- 1990s

1995

Usprawnienie działania Techron dla
lepszego oczyszczania osadów zaworów wlotowych

- 2000s

2005

Wprowadzenie kompletnego środka
czyszczącego układ paliwowy
Techron Concentrate Plus

- 2010s

2011

Opracowanie Techron D Concentrate dla Europy

2013

Wprowadzenie preparatów Techron Concentrate
Plus i Techron D Concentrate w Europie

0000

1930s

1935

Pierwszy na świecie dodatek uszlachetniający
do oleju napędowego